Zpívání koled 12/2015

Záznamy: 1 - 4 ze 4

Tvořivá dílnička - ježci 11/2015

Záznamy: 1 - 4 ze 4

Návštěva knihovnic z Polska 2015

Záznamy: 1 - 3 ze 3

Beseda a výstava kreseb ilustrátorky Adélky Moravcové 2015

Záznamy: 1 - 7 ze 7

Noc s Andersenem v Polsku 2015

Záznamy: 1 - 4 ze 4

Polská spisovatelka v Podbřezí 2015

Záznamy: 1 - 4 ze 4