Akce roku 2015

Zpívejme vesele  12/2015

Před Vánoci jsme se sešly v knihovně ke zpívání koled. Děti byly plně zaměstnáni nejen zpíváním, ale i hrou na všelijaké hudební nástroje.    Více foto zde.

Tvořivá dílnička - ježečci  11/2015

V listopadu se sešly ženy ke svému dalšímu tvoření. Tentokrát se vyráběl podzimní ježeček z lýka.     Více foto zde.

Noc s Andersenem v Polsku  3/2015

V březnu v rámci Česko-polského projektu vyjela paní knihovnice s dětmi na Noc s Andersenem do Polska. Děti se během večera účastnily různých soutěží například v recitaci nebo ve hře na hudební nástroj. Za své výkony byly odměněny krásnými cenami.      Více foto zde.

Beseda a výstava kreseb ilustrátorky Adélky Moravcové  2-3/2015

Na přelomu února a března navštívila knihovnu a základní školu ilustrátorka dětských knížek Adélka Moravcová. Dětem v ZŠ povídala o své profesi a odpovídala na všetečné otázky. Odpoledne se v knihovně konalo podobné setkání pro veřejnost. Adélka představila své kresby, které byly v knihovně k vidění ještě 14 dní.    Více foto zde.

Návštěva polských knihovnic v Podbřezí  2/2015

V únoru přijela do českých knihoven delegace polských knihovnic. Navštívily knihovnu v Dobrušce, v Rychnově nad Kněžnou a u nás v Podbřezí. S některými polskými kolegyněmi se již velice dobře známe z našich návštěv v Polsku, a proto bylo milé vidět, jejich zájem o dění v knihovně.    Více foto zde.

Polská spisovatelka v Podbřezí  1/2015

V lednu navštívila knihovnu Podbřezí polská spisovatelka Sofia Grabczik se svým programem "vyrob si knihu". Děti si nejprve vyslechly povídání, jak ona tvoří knížky pro děti. Potom děti dostaly za úkol napsat svůj vlastní krátký příběh s obrázkem. Děti za splněné úkoly dostaly pěkné dárky.    Více foto zde.